SlovenskýEnglish
natur-pack

ODVOZ ODPADU

 • Komunálny odpad
  31. JÚL 2024
  Streda
 • Plasty
  13. AUG 2024
  Utorok
 • Papier
  26. AUG 2024
  Pondelok
 • Sklo
  17. SEP 2024
  Utorok
JASTRABIE PRI MICHALOVCIACH Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC 
Jastrabie pri Michalovciach

Jastrabie leží vo Východoslovenskej nížine na vale Čiernej vody v nadmorskej výške okolo 104 m.
Jastrabský  územný majetok patril do 15. storočia do pôvodného, rozsiahleho chotára Zalužíc. Vypĺňal ho les a lúk, ako o tom výrečne svedčí správa z roku 1337523. Ani v listinách z rokov 1418 a 1419, v ktorých sú popísané všetky vtedajšie dediny na panstve Michalovce sa Jastrabie ešte nevyskytuje. Prvý doklad o ňom je z roku 1448, ale z obsahu vyplýva že jestvovalo už skôr524. Z uvedených správ vyplýva, že dedina Jastrabie vznikla medzi rokmi 1419 a 1448525.
V písomnostiach z 15. a 16. storočia sa vyskytuje pod názvom Jestreb. Bol to maďarizovaný tvar pôvodného slovenského názvu totožného či koreniaceho v pomenovaní dravého vtáka jastrab. Pôvodné chotárny názov stal sa názvom dediny, keď tam vzniklo sídlisko.
Osadu  vybudovali Zalužičania, Čečehovčania alebo prisťahovalci podľa zákupného práva so šoltýsom. Šoltýsi tam pôsobili ešte v 16. storočí.