SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 39)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2470042 mluva v zmysle Autorského zákona č. 185/215 Z.z. Odb.: Obec Jastrabie pri Michalovciach
Dod.: Slovgram
0 €
9/2024 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Jastrabie pri Michalovciach
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
2024/182655 Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku podľa §54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p Odb.: Obec Jastrabie pri Michalovciach
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
8/2024 Dar na organizovanie akcie Deň deti Odb.: Obec Jastrabie pri Michalovciach
Dod.: Dalnet s.r.o.
100 €
7/2024 Zmluva o grantovom úúčte Odb.: Obec Jastrabie pri Michalovciach
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
5190065327 Poistná zmluva Úrazové poistenie UoZ Odb.: Obec Jastrabie pri Michalovciach
Dod.: Komunálna poisťovňa. a.s.
28.50 €
6/2024 Kúpna zmluva Odb.: Jakub Salaj
Dod.: Obec Jastrabie pri Michalovciach
3 250 €
3240711 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Odb.: Obec Jastrabie pri Michalovciach
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
24/42/054/106 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb PUPN 2 Odb.: Obec Jastrabie pri Michalovciach
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
678.24 €
5/2024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Jastrabie pri Michalovciach
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk