Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Kontakt

Toto webové sídlo www.jastrabieprimichalovciach.sk spravuje obec Jastrabie pri Michalovciach a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Jastrabie pri Michalovciach

Adresa:
Obecný úrad Jastrabie pri Michalovciach
č. 53
072 11 Jastrabie pri Michalovciach

IČO: 00325252

DIČ: 2020738863

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 320
Rozloha: 574 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1337

Všeobecné informácie: info@jastrabieprimichalovciach.sk
Podateľňa: podatelna@jastrabieprimichalovciach.sk
Starosta: Milan Kočiško,  e-mail: starosta@jastrabieprimichalovciach.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@jastrabieprimichalovciach.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 056 / 64 902 25
E-mail: obecjastrabie@gmail.com

Kompetencie:
Obec Jastrabie pri Michalovciach je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Jastrabie pri Michalovciach je zriadený v Michalovciach

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód